บริการ

ทางบริษัทมีบริการส่งสินค้า

ภายในเขตกรุงเทพสั่งซื้อ    15 ถุงขึ้นไปส่งฟรี
ปริมณฑลสั่งซื้อ                 20 ถุงขึ้นไปส่งฟรี
ต่างจังหวัด มีบริการวิ่งฝากขนส่งต่างจังหวัดตามที่ลูกค้าต้องการ หรือ ตามเงื่อนไขของบริษัท